Zonnig-Limburg kiest Tautus als partner voor de uitvoering

Zonnig-Limburg kiest Tautus als partner voor de uitvoering Zonnig-Limburg, een samenwerkingsverband van tien Limburgse woningcorporaties en de Provincie Limburg, heeft haar selectietraject rondom de levering en installatie van minimaal 3.000 zonnepanelensystemen afgerond. Na een uitgebreid aanbestedingstraject, gebaseerd op prestatie-inkoop, is Tautus gekozen als partner voor dit project. Hiermee is een  belangrijke stap in het proces gezet.

Via Zonnig-Limburg gaan de tien deelnemende corporaties in drie jaar tijd gezamenlijk minimaal 3.000 huurwoningen voorzien van zonnepanelen.

Zoveel mogelijk ontzorgen
Tautus heeft tot doel het maatschappelijk vastgoed in Nederland te verduurzamen. “Met dit grootschalige Limburgse project kunnen we een substantiële bijdrage leveren aan de verduurzaming van sociale huurwoningen. We regelen zoveel mogelijk voor de deelnemende corporaties: informatieverstrekking aan huurders, de schouwing, de inkoop, de installatie en de monitoring. Uiteraard alles in nauw overleg met Zonnig-Limburg en de afzonderlijke corporaties. We werken voor dit project enkel samen met Limburgse installateurs”, aldus Stefan Pieters van Tautus. 

Prestatie-inkoop
Peter Hopmans, projectleider van Zonnig-Limburg: “We kozen voor de methode van prestatie-inkoop omdat we de prijs niet de belangrijkste pijler vinden. We gaan voor een lange periode een intensief traject aan met de gekozen leverancier. Dan moet je echt het vertrouwen hebben in een partij dat die behalve een goede prijs ook op andere onderdelen goed presteert. “

Over Zonnig-Limburg
De deelnemende corporaties willen met Zonnig-Limburg vooral de woonlasten voor huurders verlagen. Daarnaast zijn verduurzaming van het bezit en verlaging van de CO2-uitstoot belangrijke drijfveren.

Het principe is eenvoudig. De deelnemende corporatie bepaalt of zij zelf investeert in de zonnepanelen of dat ze dat door een derde partij laat doen. In beide situaties heeft de huurder direct voordeel: de besparing op de energierekening is vanaf de eerste maand hoger dan de eigen bijdrage. In het geval de corporatie zelf investeert en dus zelf eigenaar van de zonnepanelen wordt, betaalt de huurder maandelijks een bijdrage aan de corporatie. In het geval dat een derde partij investeert, betaalt de huurder een vaste huurprijs voor de panelen en wordt er een gegarandeerde opbrengst afgesproken. Voor de corporatie kan het project op termijn minimaal kostenneutraal uitpakken.

De provincie Limburg subsidieert een groot deel van de projectkosten van Zonnig-Limburg en is nauw betrokken bij het project.

Woningcorporaties
De deelnemende corporaties zijn: Antares, Heemwonen, Maaskant Wonen, Maasvallei, Wonen Limburg, Wonen Zuid, Woningbeheer Born-Grevenbicht, Woningstichting St. Joseph Stramproy,  Woningvereniging Nederweert en WoonGoed 2-Duizend.

Meer informatie
De komende tijd wordt de uitrol van het project verder uitgewerkt. Zodra er meer informatie is, plaatsen we dat op deze website. Houdt u deze website dus regelmatig in de gaten.