Zonnepanelen voor drieduizend huurhuizen in Limburg!

Zonnig-Limburg fase 2 eind 2014 van start

Tien Limburgse woningcorporaties gaan in drie jaar tijd minimaal 3.000 daken van huurwoningen voorzien van zonnepanelen. Dat doen zij in het samenwerkingsverband Zonnig-Limburg, waarin ook de Provincie Limburg participeert.

De deelnemende Limburgse woningcorporaties vinden het belangrijk de woonlasten voor huurders te verlagen en hun woningbezit te verduurzamen. Daarom willen ze gezamenlijk in drie jaar tijd minimaal 3.000 huurdaken voorzien van zonnepanelen. Zodat huurders kunnen profiteren van een lagere energierekening en de woningcorporaties bijdragen aan vermindering van de CO2-uitstoot.

Direct voordeel voor de huurder
Het principe is eenvoudig. De deelnemende corporatie bepaalt of zij zelf investeert in de zonnepanelen of dat ze dat door een derde partij laat doen. In beide situaties heeft de huurder direct voordeel: de besparing op de energierekening is vanaf de eerste maand hoger dan de eigen bijdrage. In het geval de corporatie zelf investeert en dus zelf eigenaar van de zonnepanelen wordt, wordt de eigen bijdrage van de huurder verwerkt in een huurverhoging. In het geval dat een derde partij investeert, betaalt de huurder een vaste huurprijs voor de panelen. Voor de corporatie kan het project op termijn minimaal kostenneutraal uitpakken.

Veelal projectgewijs en bij verhuizing
Iedere deelnemende woningcorporatie bepaalt zelf welke woningen voor de panelen in aanmerking komen. Veelal gaat het projectgewijs of om woningen die na een huuropzegging even leeg staan voordat de nieuwe huurder er intrekt.

Eerste panelen nog in 2014
Door gezamenlijk op te trekken, kan de inkoop efficiënt plaatsvinden. Het aanbestedingstraject is inmiddels vergevorderd. Op dit moment werkt Zonnig-Limburg met een beoogd opdrachtnemer de uitrol van het project verder uit. Het streven is eind 2014 de eerste panelen te kunnen leggen. Ook deze website wordt de komende maanden ingericht en voorzien van alle informatie over het project.

Eerder project Zonnig-Limburg
In 2012 startte Zonnig-Limburg al met een eerste project. Toen maakte ze het mogelijk dat ook huurders, net zoals woningeigenaren, in aanmerking kwamen voor de Limburgse Energie Subsidie (LES) van de Provincie. Daarnaast kregen de deelnemende huurders ook een bijdrage van hun corporatie. Dit eerste project is per 1 juli 2013 beëindigd;  bijna 700 huurders namen deel.

Deelnemende woningcorporaties
De deelnemende woningcorporaties zijn: Antares, Heemwonen, Maaskant Wonen, Maasvallei, Wonen Limburg, Wonen Zuid, Woningbeheer Born-Grevenbicht, Woningstichting St. Joseph Stramproy, Woningvereniging Nederweert en WoonGoed 2-Duizend.

Wellicht dat er in de komende tijd nog andere corporaties aansluiten.

Meer informatie
De komende weken wordt de uitrol van het project verder uitgewerkt. Zodra er meer informatie is, plaatsen we dat op deze website. Houdt u deze website dus regelmatig in de gaten.