Zonnepanelen

Zonnepanelen voorzien op een duurzame manier in een deel van de stroombehoefte van uw huishouden. Bij de productie van elektriciteit uit zonlicht komen namelijk geen broeikasgassen en schadelijke stoffen vrij. Zonlicht is onuitputtelijk en levert daarom een aanzienlijke besparing op waar u jarenlang van kunt profiteren.

Hoe werken zonnepanelen?
Voor een zonnepaneel worden verschillende termen gebruikt: zonnestroompanelen, zonnepanelen, zonnecellen, pv-panelen en pv-systemen.

Een zonnepaneel [1] bestaat uit siliciumplaten die licht omzetten in elektrische energie. Een omvormer [2] zorgt er voor dat dit wordt omgevormd naar 230 volt wisselstroom.
 

De omvormer is aan het elektriciteitsnet gekoppeld [4], zodat de opgewekte energie die niet direct verbruikt wordt, wordt teruggeleverd aan het energiebedrijf. In dat geval loopt de verbruiksmeter [3] achteruit zolang in huis minder elektriciteit wordt gebruikt dan het zonnepaneel levert.

Zonnepanelen plaatsen
Zonnepanelen kunnen zowel op een plat als een schuin dak gemonteerd worden. Een schuin dak moet liefst zuidwaarts gericht zijn om de maximale hoeveelheid zon op te kunnen vangen. Op een plat dak worden de panelen meestal op steunen of een frame geplaatst om de geschikte hoek en oriëntatie ten opzichte van de zon te krijgen. Vaak wordt gewerkt met ballast om te voorkomen dat er geboord of geschroefd moet worden in de dakbedekking. Op platte daken moet er voldoende afstand zijn tussen de rijen met zonnepanelen om te voorkomen dat ze elkaar gaan overschaduwen. Hierdoor neemt een zonnepaneel op een plat dak 2 tot 3 keer zoveel ruimte in als op een schuin dak. Ook moeten zonnepanelen liefst op een afstand van minimaal 50 cm vanaf de dakrand worden geplaatst.

Binnen uw woning is ruimte nodig voor de omvormer en het aanbrengen van de benodigde bedrading. Een omvormer moet op een goed geventileerde plek worden opgehangen. Sommige omvormers kunnen tijdens de zonuren enig geluid produceren vanwege een ingebouwde ventilator (koeling). Vanaf het dak zullen elektriciteitskabels met gelijkspanning naar de omvormer worden geleid (meestal via een dakdoorvoer). Vanaf de omvormer wordt een elektriciteitskabel met wisselspanning naar de meterkast in uw woning geleid. Hiervoor is meestal een aparte groep vereist.

Bron: www.limburg.zonnekaart.nl