Zonnig-Limburg

Zonnig-Limburg is een samenwerkingsverband van elf Limburgse woningcorporaties. Samen voorzien wij in drie jaar tijd minimaal 3.000 huurhuizen van zonnepanelen. Het inkoopvoordeel dat wij hiermee behalen, laten we toekomen aan onze huurders.

Zonnepanelen dragen bij aan:
- de energielastenverlaging voor huurders
- de verduurzaming van het woningbezit
- vermindering van CO2-uitstoot

De Provincie Limburg heeft een subsidie aan het project Zonnig-Limburg verstrekt en is nauw bij het project betrokken.

Deelnemende woningcorporaties
De deelnemende woningcorporaties zijn: Antares, Heemwonen, Maaskant Wonen, Maasvallei, Wonen Limburg, Wonen Zuid, Woningbeheer Born-Grevenbicht, Woningstichting St. Joseph,  Woningvereniging Nederweert, WoonGoed 2-Duizend en Zo Wonen.

Tautus als uitvoerende partij
Na een uitgebreid selectietraject heeft Zonnig-Limburg gekozen voor Tautus als uitvoerende partij. Tautus heeft tot doel het maatschappelijk vastgoed in Nederland te verduurzamen. Tautus regelt zoveel mogelijk voor de deelnemende corporaties: informatieverstrekking aan huurders, de schouwing, de inkoop, de installatie en de monitoring. Uiteraard alles in nauw overleg met u als huurder en met de afzonderlijke corporaties. Daarnaast werkt Tautus voor dit project samen met Limburgse installateurs.

www.tautus.nl

Al meer dan 1000 huurders gingen u voor
Sinds begin 2015 hebben al meer dan 1000 huurders in Limburg gebruik gemaakt van het aanbod van Zonnig-Limburg. Lees hier de ervaringen van enkele huurders: www.zonnig-limburg.nl/ervaringen-huurders

Direct voordeel
U verdient als huurder vanaf de eerste maand aan de zonnepanelen. De besparing op de energierekening is vanaf de eerste maand hoger dan de eigen bijdrage.

Kijk hier voor uw voordeel